استان جدیدالتأسیس البرز با مساحت5833 کیلومترمربع در سال 1389  از استان تهران منتزع و استان سی و یکم کشور را تشکیل داده و من حیث المجموع 35 صدم درصد از مساحت کل کشور به این خطه تخصیص یافت. 

کل جمعیت استان براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 (براساس مجموع آمار شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد در سال 85) 991/076/2 نفر می باشد که از این تعداد 464/842/1 نفر ساکن شهر و 527/234 نفر ساکن روستا می باشند. بدین ترتیب درصد جمعیت استان نسبت به کل جمعیت کشور 9/2% و ترتیب نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت استان 7/88% و نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت استان 3/11% می باشد.

 استان البرز دارای 4 شهرستان با نامهای کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان (بخش طالقان با جدایی از شهرستان ساوجبلاغ بعنوان چهارمین شهرستان استان البرز به تصویب رسیده است) . 9 بخش و 21 دهستان و 15 شهر می باشد.
شهرستان کرج با جمعیتی بالغ بر 275/732/1 نفر پر جمعیت ترین شهرستان این استان می باشد که از این تعداد 674/666/1 نفر شهرنشین و 601/65 نفر روستایی می باشد.
 

شهرستان ساوجبلاغ دارای 883/189 نفر جمعیت که از این تعداد 787/74 نفر شهرنشین و 096/115 نفر روستایی می باشند.

شهرستان نظرآباد نیز دارای 725/128 نفر جمعیت که از این تعداد 722/97 نفر شهرنشین و 003/31 نفر روستایی هستند.

 شهرستان طالقان نیز دارای 108/26 نفر جمعیت که از این تعداد 281/3 نفر شهرنشین و 827/22 نفر روستایی هستند.

 براین اساس تراکم نسبی جمعیت در استان البرز 356 نفر در کیلومترمربع می باشد که برای شهرستان کرج 705 نفر در کیلومترمربع، برای شهرستان ساوجبلاغ 118نفر در کیلومترمربع و برای نظرآباد 5/223 نفر در کیلومتر مربع می باشد.

ردیف

شهرستان

جمعیت کل

شهری

روستایی

مساحت Km2

تراکم / نفر

Km2

1

کرج

275/732/1

674/666/1

601/65

2457

705

2

ساوجبلاغ

883/189

787/74

096/115

1600

7/118

3

نظرآباد

725/128

722/97

003/31

576

5/223

4

طالقان

108/26

281/3

827/22

1200

7/21

5

کل استان

991/076/2

464/842/1

527/234

5833

356

 

       آب و هوای استان البرز معتدل و متوسط میزان بارندگی در آن حدود 250 میلیمتر در سال است. هر چند در گذشته زمینها و اراضی کشاورزی حاصلخیز این ناحیه بدلیل وجود رودخانه کرج اهمیت بسیار داشته و اکنون نیز تا حدودی این اهمیت را حفظ نموده است. ولی متأسفانه به دلیل اینکه در حال حاضر تقریباً تمام آب رودخانه کرج برای مشروب ساختن تهران استفاده می شود، کشاورزی منطقه رونق گذشته را نداشته و بسیاری از اراضی کشاورزی این استان و علی الخصوص شهرستان کرج با مشکلات ومعضلات متعددی روبرو شده است.

 آب و هوای استان البرز که می تواند بعنوان بخش شاخص کشور بلحاظ اعمال مدیریتهای زیست محیطی مطرح باشد، از انواع خشک سرد، نیمه خشک، مدیترانه ای، مرطوب و مرطوب سرد تشکیل شده است و بارش در این منطقه بیشتر بصورت برف می باشد. حداکثر میزان بارندگی در این منطقه در اواخر زمستان و اوایل بهار بوده و حداقل بارندگی در مرداد ماه می باشد. ماههای دی و مرداد به ترتیب سردترین و گرمترین ماههای سال را در این استان تشکیل می دهد. این منطقه به لحاظ وضعیت خاص توپوگرافی و اقلیمی از غنای کم نظیر پوشش گیاهی برخوردار بوده و بیش از 700 گونه گیاهی متعلق به 200 جنس خانوار از گیاهان اصلی شناسایی شده که نشاندهنده پوشش گیاهی بسیار غنی می باشد.

 تنوع اقلیمی و شرایط خاص اکولوژیکی و توپوگرافی استان البرز شرایط زیستی مساعدی را برای انواع وحوش در این گستره فراهم آورده است.

 


 

 
نوشته شده توسط شینا انصاری در ساعت 22:6 | لینک  |